top of page

Sekcja zwłok


Opis usługi

- transport ciała osoby zmarłej do naszej chłodni na terenie Warszawy (poza Warszawą …….. za każdy km) - przechowanie 72h w naszej chłodni - wykonanie badania autopsyjnego w obecności lekarza i technika - zabezpieczenie ciała i podstawowa toaleta - wykonanie badań histopatologicznych - sporządzenie opinii po sekcyjnej (w terminie do 5 tygodni od daty sekcji zwłok) SEKCJA KROK PO KROKU: 1) Kontakt z nami pod wskazany nr telefonu w celu weryfikacji czy wszystkie wymogi odnośnie przeprowadzenia sekcji prywatnej zostały spełnione 2) Przekazujemy sprawę do akceptacji lekarzowi, wykonującemu sekcję zwłok 3) Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez lekarza spotykamy się z Państwem w naszym biurze w celu podpisania wszystkich formularzy oraz umowy. 4) Zajmujemy się we własnym zakresie transportem ciała Państwa bliskiego. 5) Wykonujemy sekcje zwłok, sporządzamy protokół z sekcji oraz wykonujemy wszystkie zlecone nam przez Państwa inne usługi. 6) Przygotowujemy ciało Państwa bliskiego do pochówku oraz przechowujemy w naszej chłodni. 7) Zajmujemy się obsługą uroczystości pogrzebowej, lub wydajemy ciało Państwa bliskiego wybranemu przez Państwa zakładowi pogrzebowemu.

bottom of page