top of page

Pobranie materiału


Opis usługi

Wykonując badanie autopsyjne zabezpieczamy materiał w postaci wycinków do ewentualnej dalszej analizy.

bottom of page