top of page

Badania toksykologiczne


Opis usługi

Są to specjalistyczne badania wykonywane na zlecenie rodziny w przypadku, kiedy do zgonu mogły przyczynić się środki chemiczne lub psychoaktywne. Zlecenie ich następuje po wykonaniu badania autopsyjnego, jeśli przy rekomendacji lekarza rodzina wyrazi zgodę na ich przeprowadzenie

bottom of page