top of page

Odszkodowania

Pomagamy osobom, które straciły bliską osobę w wypadku komunikacyjnym do 20 lat wstecz poprzez:

  1. Udzielenie wsparcia finansowego

  2. Reprezentowanie rodziny przed policją, prokuraturą i sądem

  3. Uzyskanie wszystkich należnych świadczeń z ubezpieczenia sprawcy wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub na gospodarstwie takich jak:

  • odszkodowania w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej

  • renta alimentacyjna

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby najbliższej

  • kompleksowy koszt pogrzebu

bottom of page