top of page
Lekarz za pomocą cyfrowego Tablet

Prywatne sekcje zwłok

NA ŻĄDANIE RODZINY

Wykonujemy w krótkim czasie badanie pozwalające poznać przyczyny zgonu, gdy żaden uprawniony do tego organ nie zażądał przeprowadzenia sekcji zwłok lub od jej przeprowadzenia odstąpił

About

SEKCJA ZWŁOK I JEJ CEL

Sekcja zwłok jest pośmiertnym przeprowadzeniem oględzin zewnętrznych i wewnętrznych, przez otwarcie głównych jam ciała oraz zbadanie znajdujących się w nich narządów wewnętrznych.

 

Głównym Celem sekcji zwłok jest ustalenie przyczyny zgonu a w przypadku sekcji zleconej przez prokuratora - potwierdzenie bądź też wykluczenie udziału osób trzecich.

Minimum formalności

Informacja

24h na dobę

Krótki czas do badania

Wiarygodne badanie lekarskie

Pobrania i badania szczegółowe

FAQ
Services

ZAKRES USŁUG

Oferujemy pełen zakres usług związanych z sekcją zwłok, badaniami pośmiertnymi, zabezpieczeniem ciała i przygotowaniem do pochówku

ODSZKODOWANIA I DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE
dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach

Pomagamy osobom, które straciły bliską osobę w wypadku komunikacyjnym do 20 lat wstecz

bottom of page